За нас

Сдружение “Естествено” обединява съмишленици, свързани от идеята за промяна на нагласите в обществото, в това число сред лекарските и акушеските среди, към протичането на бременността, раждането и отглеждането на децата.
Работим за разширяване на възможностите за избор и информираност на удовлетворени родители и здрави и щастливи деца. Постигаме целите си чрез информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институции и сътрудничество с местни и световни организации.

  Нашата дейност

  Устав

  Екип

  Членство

  За сайта

  Медиите за нас

  Контакти