За конференцията

 

На 29 и 30 май 2010 в Интерпред, София се състоя Международната конференция за раждане и акушерство "Раждане с любов и мъдрост".

 

 

Конференцията беше организирана от Сдружение "Естествено" и Фондация "Житно Зърно" с подкрепата на ENCA (The European Network of Childbirth Associations), Midwifery today, Софийски Университет Св. Климент Охридски, факултет по педагогика и Българската Асоциация на професионалистите по здравни грижи. Говорители бяха някои от най-известните защитници на естественото раждане в цял свят - д-р Мишел Оден, Елизабет Дейвис, Джен Тритън, Роби Дейвис-Флойд, членовете на ENCA, както и говорители от България. Конференцията беше съчетана с годишната среща на ENCA - мрежа, която обхваща асоциации, работещи в областта на родилната помощ от 17 държави от Европа.

Конференцията "Раждане с любов и мъдрост" беше уникално за България събитие и като такова беше насочена към цялото ни общество - към специалистите, работещи в областта на родилната помощ - акушер-гинеколози, акушерки, неонатолози, към психолози, студенти, институции, медии и разбира се към бъдещите и настоящи майки. Целта на конференцията беше да се подчертае необходимостта от преосмисляне и промяна на прилаганите процедури в областта на родилната помощ и въвеждане на нови критерии за оценка на практиките в съвременното акушерство. На примера на развитите държави бяха разгледани модели, които работят, и бяха предложени конкретни стъпки за промяна. Част от засегнатите теми бяха  "Раждането в контекста на човешките права", "Хормоните по време на раждане", "Емоционални аспекти на раждането", "Ролята на акушерката", "Традиционни акушерски умения" и много други. Надяваме се, че разгледаните теми допринесоха за по-доброто разбиране на процеса на раждането и ключовите потребности на раждащите жени и техните бебета.

Видяхме колко по-различно може да бъде раждането, ако отново върнем силата на жените и техните бебетата. Видяхме съвсем различни модели на родилната помощ и се запознахме с отличните им статистики. Видяхме, че има хора, които дори в случаи на много тежки усложнения се справят с помощта на естествени и щадящи за майката и детето методи. И за пореден път се убедихме колко е важна ролята на акушерката и че акушерството е истинско изкуство.

В рамките на двата дни конференцията беше посетена от над 150 човека, като над 50 от тях бяха акушерки. За много хора представената информация беше напълно нова, докато други отдавна осъзнават необходимоста от промяна на установените в България практики. Чувствата на присъстващите също бяха различни - някои приеха чутото с известна доза скептицизъм, други - с песимизъм, докато на трети конференцията им вдъхна надежда, че с много желание и труд ситуацията може да се промени и в България. Оживена дискусия течеше както по време на конференцията, така и по време на почивките, а предвиденото време за въпроси и отговори определено не беше достатъчно.

Вярваме, че тази конференция беше малка стъпка към големите промени. Всъщност промените вече запонаха - по време на втория ден присъстващите акушерки се срещнаха неформално, за да обсъдят възможностите за създаването на акушерски съюз в България. Убедени сме, че това, което чухме и видяхме по време на тези два дни, промени малко или много всеки един от нас. Нека по-дълго да запазим това усещане за единство и този импулс за работим заедно в името на най-добрия интерес на майките и бебетата!

Благодарим на всички, които посетиха конференцията!