Първо практическо обучение по професията дула в България