Хранене и поемане на течности по време на раждането

Olga
Olga's picture
Потребитля е offline. Последно видян преди 8 years 46 седмици. Offline
Член от: 20/02/2009

В началото на тази година излезе ревюто на Кохрейн за приемането на храна и напитки по време на раждането. Ето и линка:  http://www.cochrane.org/reviews/en/ab003930.html. Заключението е:

Since the evidence shows no benefits or harms, there is no justification for the restriction of fluids and food in labour for women at low risk of complications. No studies looked specifically at women at increased risk of complications, hence there is no evidence to support restrictions in this group of women. Conflicting evidence on carbohydrate solutions means further studies are needed and it is critical in any future studies to assess women’s views.

Ето и извадки от други източници:

Въздържането от храна и течности

Концепциите за храненето по време на раждане се различават много в различните части на света. В много развити страни страха от аспирация на стомашно съдържимо (Mendelson's syndrome), продължава да оправдава задължителното правило за въздържане храна и вода по време на раждане. За повечето жени въздържането от храни на този етап не е проблем, защото те и без това не изпитват нужда да ядат по време на раждането, но много имат огромно желание да пият вода.

Страхът, че консумирането на храна и вода по време на раждане ще подложи жената на риск от аспириране на стомашно съдържимо по време на анестезията е реален и сериозен. Обаче въздържането от храна и течности не гарантира редуциране на стомашното съдържание (Crawford 1956, Taylor and Pryse-Davies 1966, Roberts and Shirley 1976, Tettambel 1983, Mckay and Mahan 1988). Няколко проучвания за методи за редуциране на стомашното съдържание, или за намаляване на киселинността му, чрез фармакологични средства, или чрез ограничаване на поетото през устата, не са установили 100% положителен ефект за който и да е от методите. Нивото на pH е варирало в големи граници и следователно изследванията са заключили, че не може да се разчита на рутинното приемане на антиациди по време на раждането за да предпази от Mendelson's syndrome. Същото се отнася за обема на съдържанието на стомаха.

[4] В Холандия, където жените свободно поемат храна и течности (Scheepers, 1998), нивото на смъртност от аспирация по време на цезарово сечение е 1.8 на 100,000
(Schuitemaker, 1997). Ако вземем процента цезарови сечения при първескини (31%) вместо процента непланирани цезарови сечения (Declercq, 2002), и го мултиплицираме с процента цезарови под пълна упойка  в САЩ (15%)  (Hawkins, 1997), а след това го мултиплицираме с този резултат с 1.8 на 100,000, вероятността от това, че нахранена жена, при която се налага непланирано цезарово сечение под пълна упойка ще умре от белодробна аспирация възлиза на  8 на 10 милинона или 1 на 1,250,000.
Още повече, че това е най-лошият възможен сеценарий. Холандското проучване не съобщава за здравословното състояние на жените, в момента, в който се подлагат на операция. Проучване на 13,400 цезарови сечения по спешност под пълна упойка показа нито една смърт от аспирация при пациенти в сравнително добро здраве.  (Warner, 1993).
Няма времеви период от време, който да е минал от предишния прием на храна и течности, който да гарантира, че обемът на стомашното съдържимо е под опасния праг от 25 ml (Carp, 1992).

През годините са се прилагали различни мерки за избягване на аспирацията. Подчертавано е нееднократно, че причината за това, че все още има смъртни случаи от аспирация е неуспех да се приложи адекватна техника за анестезия. Повечето случаи на аспирация могат да бъдат предотвратени с комбинация от:

  • намаляване на честотата на процедурите, които изискват прилагането на анестезия (в частност цезарово сечение)
  • прилагане на местна анестезия, когато е възможно
  • педантично внимание към прилагането на безопасна техника на анестезия. Мерките за намаляване на стомашното съдържимо не могат да компенсират прилагането на неадекватна техника за анестезия. Въпреки това такива мерки все още се прилагат широко. [5]

При раждането се изисква огромна енергия. Тъй като продължителността на раждането не може да се предвиди, за да се осигури доброто физическо състояние на майката и плода, то източниците на енергия трябва да се попълват. Драстичното ограничаване на приема през устата може да доведе до дехидратация и кетоза. На това обикновено се противодейства с интравенозни преливания на глюкоза и течности. Ефектът при майката от този подход е анализиран в няколко рандомизирани проучвания (Lucas et al 1980, Rutter et al 1980, Tarnow-Mordi et al 1981, Lawrence et al 1982) Повишаването на средните нива на серумната глюкоза е съпроводено с повишаване нивото на инсулин у майката (и понижаване на средните нива на 3-hydroxybutyrate) Това също води до увеличаване на плазмените глюкозни нива в бебето и може да доведе до намаляване на pH на плаценарната артериална кръв (umbilical arterial blood pH.) Ако жената получи повече от 25 грама глюкоза интравенозно, може да се получи хиперинсулинизъм Hyperinsulinism Това може да доведе до неонатална хипогликемия и повишени нива на blood lactate. Прекомерната употреба на не-солни интравенозни разтвори може да доведе до hyponatraemia както в майката, така и в бебето. [2]

Гореспоменатите усложнения, особено дехидратацията и кетозата могат да бъдат избегнати ако се предлагат течности, или леки храни орално по време на раждането. Рутинните интравенозни вливания взаимодействат с естествения процес и ограничават движенията на жената. Даже профилактичното и рутинно слагане на интравенозен канал се явява ненужна интервенция. [2]

Принудителното постене може да бъде причина на липса на прогрес на раждането и каскада от интервенции, завършващи с цезарово сечение. [5]

Източници:

2. World Health Organisation (WHO), 1996, Normal Birth Care: Practical Guide pp.9-10
4. Coalition for Improving Maternity Services (CIMS), 1996, The Mother-Friendly Childbirth Initiative, p.36S-38S
5. Enkin, M.W., Kierse, M.J.N.C., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E. et al (2000). A Guide to Effective Care In Pregnancy and Childbirth,(3rd ed.). Oxford: Oxford University Press, ch. 29, p.259-262
10. Health Canada, 2000, Family-Centred Mate rnity and Newborn Care: National Guidelines, ch.5, par. “Nutrition and Hydration
19. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (NCCWCH), 2007, NICE clinical guideline 55: Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth, RCOG Press, London, p.18
26. World Health Organization. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care. 2003, p.63-66
30. World Health Organization. (1985). Appropriate technology for birth. Lancet, 2(8452), 436–437. Summary., p.D6

 

Обаче..... Ето го и становището на българските анестезиолози от Майчин дом:

ЗАЩО  БРЕМЕНИТЕ ЖЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ  КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНА  И ТЕЧНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ!

Мнение  на Катедра „Анестезия и интензивно лечение” при Медицински университет  – София. Ръководител  катедра: доц. С. Георгиев

Храненето по време на раждане резултира с увеличаване на остатъчното количество на стомашен сок, увеличаване на честотата на повърщане и увеличаване на количеството на повърнати материи. Храненето по време на раждане НЕ ПОДОБРЯВА акушерския изход (цитат от заключение в “Chestnut Obstetric Anesthesia”, 2009, Chapter 29 „Aspiration, risk, prophylaxis and treatment”, 647 page).

Голям проблем в анестезиологичната практика е аспирационния пневмонит (Mendelson’s syndrome ), което  е химично увреждане на трахеобронхиалното дърво и алвеолите причинено от инхалация на стерилно стомашно-киселинно съдържимо, докато аспирационната пневмония се явява като инфекциозен процес на респираторния тракт причинен от инхалация на оротрахеални секрети  контаминирани с  патогенни бактерии. Смъртността на родилките от аспирационна  пневмония значително намалява  през последните 3 декади като резултат на няколко фактора, от които най-важни са:

1. По-широко използване на невроаксиалната анестезия
2. Използването на антиациди, хистамин (Н2) рецепторни антагонисти и инхибитори на протоновата помпа.
3. Използването на  бързо последователно  въвеждане  в обща анестезия
4. Напредък в обучеието на анестезиологичните кадри
5. Осъществяване и прилагане на принципа “nil per os” (нищо през устата ).

Ако направим справка за смъртността на  родилките през последните 50 години  ще  се уверим, че почти 50% от причините за смъртността е точно от аспирация на стомашно съдържимо (Chestnut Obstetric Anesthesia, 2009, page 634.)

Промяната в храносмилателната система  на бременната жена и родилката кара анестезиолога да я счита като пациентка с “пълен стомах” т.е.  забавеното изпразване  на стомаха, повишената киселинност, по-често срещаното гадене и повръщане при бременните жени, т.е. - условия улесняващи регургитацията и аспирацията на стомашно съдържимо е това, което ни кара да предприемем съответните мерки за предпазване от последното. Както споменахме по-горе в текста „нищо през устата” метода, прилагането на антиацидни медикаменти, Н2 блокери, инхибитори на протоновата помпа, както и прилагането на елементарни прийоми, като „положение на Fowler” и страничен наклон от 15-20 градуса са практика във всички световно известни болници за предотвратяване на гастро-езофагиалния рефлукс с последваща аспирация на  стомашен сок и изключително неблагоприятните последици от него.. 

PS. За последните 20 години, по спомени на по-възрастните анестециолози в „Майчин дом” е имало 4 смъртни случай на родилки от аспирационен пневмонит (Менделсон синдром) и още един случай завършил с оздравяване. Това са били все случаи, при които към анестезия е било подходено при заявление от пациентката, че не е яла нищо в последните 6 часа. Очевидно фалшиви заявления освен в един от случаите, при който после на аутопсията е било установено, че жената има дивертикулоза и всъщност повърнатата храна е била задържана в дивертикулите...
 

По повод на ревюто от Кохрейн коментарът на доц. Сираков от Майчин дом е:

"Това няма да промени мнението на нашите анестезиолози. А и в този обзор става дума, че Restricting Food and Fluid Intake During Labor May Not Be Helpful..., а от тяхна и наша гледна точка не става дума за нещо което би било от полза, а за нещо което е потенциално опасно... А и понеже (макар и малко) и в Майчин дом е имало тежки инциденти причинени от храна и течности - не вярвам да успеете да ги убедите...
Още повече, че в обзора става дума за жени при които е преценено, че са "at low risk for complications", а практиката ежедневно ни сблъсква с изненади в това отношение..."

 

Чудя се дали някога нещата в България ще се променят... Дали някога ще спрат да гледат на раждането като на животозастрашаваща ситуация? Понякога губя надежда...

Olga
Olga's picture
Потребитля е offline. Последно видян преди 8 years 46 седмици. Offline
Член от: 20/02/2009
Хранене при раждане

Ето една много добра и подробна статия по темата: http://www.estestveno.com/node/1171