ССР - увод

Световната седмица на раждането (World Respecting Childbirth Week) е инициирана от френската неправителствената организация AFAR - the Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté и се отбелязва вече седма поредна година в различни държави от цял свят – Европа, САЩ, Канада, Латинска Америка. Световната седмица дава възможност за популяризиране на естественото раждане и за привличане на общественото внимание към актуални теми и проблеми в областта на родилната помощ. За повече информация посетете сайта на седмицата http://www.smar.info.