Увод - секцио

Понякога цезаровото сечение е неизбежно. Какво ви казват белезите от операцията? Какви чувства и спомени извикват те у вас? Как направихте секциото позитивно преживяване? Какво бихте посъветвали майките, на които им предстои секцио? Разказите изпращайте на info@estestveno.com.