http://www.natural-wisdom.com/

Официален сайт на Ингрид Бауер, автор на книгата “Свобода от пелените! Нежната мъдрост на Естествената бебешка хигиена” (DIAPER FREE! The Gentle Wisdom of Natural Infant Hygiene)

http://www.timl.com/ipt/

Infant Potty Training Web Ring – всичко за ЕБХ – статии, книги, видео и полезни линкове от Лори Буке

http://www.diaperfreebaby.org/

Сайтът на Diaper free baby - американската организация с нестопанска цел, създадена за да оказва подкрепа на семействата, практикуващи ЕБХ. Създена е през 2004 г. от две майки, а в момента международната й мрежа включа местни групи за подкрепа в 16 държави.

http://www.tribalbaby.org/

Едно семейство споделя своя опит с ЕБХ – подробна информация за това как да се започне и как се променя комуникацията на различните етапи в развитието на детето. Сайтът включа също статии за кърменето, захранването с твърди храни, съвместния сън и хипнобъртинг.

http://www.BezPeleni.info/

Подробна информация на български език за предимствата и практическите аспекти на ЕБХ – статии и видеоматериали.