Работни групи за подпомагане дейностите на сдружението

Търсят се доброволци за Работни групи на сдружение "Естествено" - 2011г.

При проведената на 06.02 среща на тема "Стратегическо планиране 2011" бяха идентифицирани някои проблеми и нужди.

При направен обстоен SWAT анализ се установи единодушно, че трябва да се създадат следните 5 работни групи за справянето със задачите на сдружението:


1.  Финансова независимост/устойчивост/фондонабиране – или просто финансова група
2.  Изграждане на капацитет
3.  Отношения с институциите, болниците и акушерките
4.  Маркетинг и ПР
5.  Дейности по обучение
 
Описание на дейността на работните групи:

1. Финансова група
Лидер: Калин Йонов (kalin.yonov@estestveno.com)

Финансовата група се занимава със изграждане на финансова устойчивост на сдружението, чрез:
- Проучване за възможности за финансиране
- Писане на проекти за финансиране/привличане на професионалисти за това/
- Координация с трета работна група относно партньорство с родилни домове
- Измисляне на идеи за стопанска дейност, които да донесат доходи на сдружението
- Поддържане на финансите/касата
- Писане на финансови отчети
- Координиране на писане и внасяне на годишен счетоводен отчет
 
2. Изграждане на капацитет
Лидер: Елена Кръстева (elena.krasteva@estestveno.com)

Групата по изграждане на капацитет работи в следните сфери:
- Административни дейности/кореспонденция
- Промяна в устава
- Набиране на членове и административни доброволци
- Организиране на обучения за екипа на сдружението
- Търсене на възможности за безплатен офис (при нужда)
- Писане на годишен отчет по дейностите на сдружението и внасяне в съответните институции (Мин. на правосъдието)
 
3. Отношения с институциите, болниците и акушерките
Лидер: Снежа Данева (snezha.daneva@estestveno.com)

Тази група има важните задачи да:
- Изгражда отношения с болници и акушери, с цел организиране на обучения, партньорство при финансиране на проекти, подобряване на базата и условията за раждане
- Подържа кореспонденция с институции (в България и чужбина)
- Лобира за промяна в законите (когато има подходящи възможности)
 
4. Маркетинг и ПР
Лидер: Диана Вапцарова (diana.vap@estestveno.com)

Работната група по маркетинг и ПР е лицето на организацията и:
- Идентифицира представител на сдружението пред медиите
- Създава медийни кампании свързани с дейности на сдружението чрез ПР и социалните мрежи
- Поддържа членовете и абонатите на Естествено ангажирани/актуализирани чрез активност в социалните мрежи и електронния бюлетин
- Създава и актуализира промоционални материали (брошури, химикалки, магнити за хладилник, плакати и др.)
- Поддържане на сайта (и основен ремонт, когато се налага)
- Периодично ревизиране на мисия, визия и т.н.
 
5. Дейности по обучение
Лидер: Ива Драганова (iva.draganova@estestveno.com)

Тази група координира организацията на всички обучения, които прави сдружението.
- Планиране на годишен календар на обученията
- Координация с трета работна група относно обучения за акушерки
- Координация с маркетинг и ПР групата за промоция и дизайн на рекламни материали
- Водене на коореспонденцията с обучители(те)
- Логистика (хотели, зали, мултимедия, материали, кетъринг и т.н.)
 
Работните групи се срещат виртуално или физически периодично, като постоянно набират допълнителни членове към тях.

През месец април 2011 групите ще се съберат за нова стратегическа среща. На нея работните групи ще представят стратегически и оперативен план на тяхната дейност и те ще бъдат разисквани и финализирани. Стратегическият план е кратък документ (по половин страничка на група), който идентифицира целите за постигане на устойчивост в сферата, в която групата работи. Обикновено 2-3-4 цели. Оперативния план съдържа под-цели към всяка от целите и дейности към всяка под-цел. Като към всяка дейност ще има закачени отговорник и краен срок. Отговорникът не е задължително да е член на съответната работна група, за да е отговорен за дадена нейна дейност.

Ще бъде предоставен шаблон в ексел, в който може да се напише оперативния план.