Услуги за деца със специални нужди

Нашето е дете е най-ценното, което имаме. Нашето щастие. Стремим се да му предоставим най-добрите условия и възможности, за да се развива успешно и да расте щастливо. Понякога сме разтревожени за детето си и неговото развитие – дали се развива като другите деца, дали не изостава с говора, с уменията си, дали не е твърде агресивно, твърде емоционално, твърде притеснително, твърде различно от останалите деца? Ако имате нужда от професионално мнение във връзка с развитието на вашето дете, можете да се обърнете към нас!

Анета Атанасова – психолог

Образование: Доктор по психология

Преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”

Практически опит: оценка и работа с деца със специални нужди и нарушения в развитието (аутизъм, специфични нарушения на способността за учене, умствена изостаналост, ДЦП, други); работа по интеграцията на деца със специални нужди в масови детски градини и училища; консултиране на деца и родители; групова работа с майки и деца; групи с деца.

Услуги за родители и деца

Индивидуална работа

· Консултации за родители относно въпроси, които имат във връзка с развитието, отглеждането и възпитанието на децата им.

 

· Психологическа оценка на деца със специални нужди и нарушения в развитието

Процедура: След заявка от страна на родителите се провежда една среща (50 минути), на която присъстват родителите (без детето). След това се провеждат  три срещи с детето, отново с продължителност 50 минути. Следва заключителна среща с родителите, на която се представя заключението и оценката. По предварителна уговорка може да се изготви и индивидуална програма за работа. Оценката и програмата се предоставят на родителите в писмена форма.

· Изготвяне на индивидуална програма за работа и развитие на детето

Информацията от оценката може да се използва, за да се формулира индивидуална програма за детето. Тя може да включва: поставяне на цели за развитие, съобразени с особеностите на детето; определяне на методите на работа с детето. Целите и дейностите, включени в програмата, са насочени към родителите, специалистите и евентуално учители, които работят с детето.

·   Индивидуална работа с деца със специални нужди

Тази услуга включва систематична индивидуална работа с определено дете, насочена към разрешаването на конкретен проблем по предварителна уговорка с родителите и след проведена оценка.

·    Индивидуална работа с детето

Систематична индивидуална работа, насочена към разрешаването на конкретен проблем (агресивност, хиперактивност, затруднения в четеното и др.) или към развитие на потенциала и възможностите на детето.

Работа по интеграцията на деца с нарушения в развитието и специални нужди:

· Консултиране на родителите относно възможностите на детето за включване в масова детска градина/училище.

·  Срещи с учителите на детето (настоящи или бъдещи) и/или други специалисти с цел обсъждане на реални или възможни трудности и начини за разрешаването им.

·  Придружаване на детето в детската градина/училището за определен период от време с цел подпомагане на неговата адаптация. Това е възможно да се случи, когато между детето и психолога предварително е изградена добра връзка (т.е. психологът работи с детето индивидуално).

 

Групови занимания

· Група за развитие на речевите и комуникативните умения на децата

Предлагат се на децата групови игри (игри на маса, игри с движение и определени правила, развитие на сюжетни игри). Децата се научават да следват определени правила, да се съобразяват с останалите деца, да общуват помежду си, да помолят за помощ, да кажат какво искат, да формулират правилата на играта, да разказват и т.н.

В групата участват между 4 и 6 деца на близка възраст.

За контакт:

имейл: any.atanasova@gmail.com

тел.:0896-892-248