Дискусия за родители "Детските страхове и тревожност във възрастта 3-7г."

Сдружение “Естествено” и Психо-социален институт за семейството организират дискусия за родители на тема: „Детските страхове и детската тревожност във възрастта 3-7 години”.

Детските страхове  и тревожност са едни от най-честите поводи родителите да търсят съветите на детските лекари, учителите или психолозите. От една страна те са характерни за възрастта между 3 и 7 години, а от друга оставят в родителите голяма доза неразбиране защо и от какво чак толкова много може да се страхува едно дете, което е обичано и защитено. Детските страхове и тревожност имат свое важно значение за порастването на детето и в някакъв смисъл са напълно очаквани и нормативни. От друга страна обаче, родителите могат както да подпомогнат детето в преодоляването им, така и неусетно да допринесат за тяхното задълбочаване и хронифициране. Ето защо способността на родителите да „откликнат” на детските страхове и тревожност по адекватен начин е решаваща за развитието на детето и на неговите умения да се справя с тях.


Дискусията ще се проведе от водещи с дългогодишен опит в консултирането на деца и семейства, които съчетават в работата си различни съвременни подходи: арт-терапия, фамилна психотерапия, семейна педагогика и др. Родителите ще могат в спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители.

Водещи:
Доротея Панова, фамилен консултант, екип "Семейна екология" към Психосоциален институт за семейството.

Дата: 9 декември, вторник, от 14.00 до 16.00 ч.

Място: София, ул. „Цар Самуил” № 16

Такса за участие: 20 лв. Такса за двамата родители: 30 лв.

За записване и информация:

doroteia@semeina-ekologia.org, 0878709499 – Доротея Панова