Сигнал за нередна обществена поръчка на Министерството на здравеопазването

 

Мрежа от граждански и професионални организации, между които "Асоциация по майчино-фетална медицина", журналисти и активисти алармирахме за обществена поръчка на висока стойност на Здравното министерство, която ще се окаже във вреда на бъдещите майки и техните бебета. Информирана е и донорската организация.

Пълният текст на писмото може да прочетете тук:

 

До Министерство на здравеопазването на Р България
EЕА Grants Bulgaria
Посолство на Кралство Норвегия
Институт „Отворено общество“
София


Становище


във връзка с обявена обществена поръчка от Министерството на здравеопазването: “Провеждане на обучение в областта на феталната морфология” в изпълнение на предварително дефиниран проект “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи”, финансиран по програма БГ 07, “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.


Мрежа от НПО, работещи в здравния сектор, Асоциация по майчино-фетална медицина, активисти и журналисти изразяват силното си притеснение и тревога от обявената обществена поръчка, с която се цели да се избере изпълнител, който да проведе обучение на специалисти акушер-гинеколози в областта на феталната морфология.
От документацията на поръчката, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването, става ясно, че програмата включва следните дейности:


-    теоретична подготовка: два часа дневно в продължение на пет дни , общо 10 часа
-    практическо обучение: три часа дневно в продължение на пет дни, общо 15 часа
 

Феталната морфология е дейност, която изисква значително по-задълбочено изучаване, както показват програмите на водещи медицински центрове.


В България работят абсолвенти на The Fetal Medicine Foundation (FMF), център за обучение по фетална медицина, ръководен от един от водещите специалисти, основоположник на съвременната фетална медицина в световен мащаб и пионер на почти всички съвременни техники за диагностика и вътреутребно оперативно лечение – проф. Кипрос Николаидес. FMF е звено за следдипломна квалификация на лекари по майчино-фетална медицина, афилиирано с King’s College Hospital London (световноизвестна универсистетска болница) и Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Кралският колеж по акушерство и гинекология). Въпреки че не е единственото обучително звено по фетална медицина, за Европа FMF е референтен център по фетална медицина, към чиито клинични и научни препоръки и стандарти се придържат съответните научни дружества в останалите европейски държави.


Обучението по фетална морфология като част от общото 2- до 3-годишно обучение по фетална медицина протича в два модула: основен 6-месечен модул, по време на който обучаващите се преглеждат не по-малко от 10 пациентки дневно, като една сесия продължава средно 40 минути, при необходимост повече. Тоест лекарите преминават обучение от средно 8 часа дневно в продължение на 6 месеца или общо 960 часа, в края на което полагат изпит пред 3-членна комисия и ръководителя на ФМФ, проф. Николаидес. Вторият модул е посветен на изследването на феталното сърце и се провежда в продължение на 3 допълнителни месеца. Абсолвентите на FMF притежават официални дипломи по фетална медицина, както и регистрация към General Medical Council (GMC) в Англия, която им дава право да упражняват фетална медицина. Те имат правото да провеждат обучения по фетална медицина и обучените от тях лекари могат да получат дипломи към FMF.


FMF провежда регулярни медицински одити, контрол на качеството и супервизия на своите абсолвенти.


Имената на българските лекари с диплома по фетална медицина могат да бъдат проверени на уеб-страницата на организацията, като никой от тях не е хабилитирано лице. В България работят и други специалисти по майчино-фетална медицина, обучени в други европейски центрове, но общият им брой е крайно недостатъчен за обхващането и адекватната диагностика на 70 000 бременности годишно.


Радостни сме от факта, че Министерството на здравеопазването разпознава нуждата от обучение по фетална медицина и в частност фетална морфология. Ниското качество на феталната медицина извън столицата води до компрометирана пренатална грижа, късно разпознаване на вродените аномалии и усложнения на бременността, осуетява възможността за тяхното своевременно лечение, поставя майките и бебетата в рискови ситуации, увеличава мъртвите раждания и неонаталната смъртност и създава ред проблеми от медицински и икономически характер както за пациентите, така и за здравната ни система.


Въпреки това сме силно алармирани от факта,  че с подобно обучение не само няма да бъде повишено качеството на пренаталната диагностика, каквато цел е заявена още със заглавието на проекта, а ще доведе до неговото дискредитиране. Това обучение е крайно недостатъчно и не покрива дори минималните критерии за качество, за да могат всичките 124 лекари да извършват адекватна диагностика и крие риск от намаляване на качеството на  медицинската грижа за бъдещите майки от лица, които нямат необходимата квалификация.


Тревога будят и изискванията към участниците, които кандидатстват за изпълнение на обществената поръчка. Например, изискването за включване в екипа само на хабилитирани лица ограничава броя на възможните обучители до най-много трима-петима в цялата страна и изключва специалисти, които са получили своето обучение в най-добрите обучителни центрове в чужбина, но не са хабилитирани. Няма и мотив за включване на подобно изискване, защото липсва условие тези лица да са се хабилитирали с научен труд в областта на феталната морфология.


Сред изискванията са включени такива за общ стаж по специалността и стаж в звена по патлогична бременност, но липсват изисквания за стаж в областта на пренаталната диагностика.


Изискването за извършено поне едно обучение по фетална морфология е крайно недостатъчно като се има предвид, че участниците следва да включат в екипа си хабилитирани лица.


Сдружение „Естествено“, Асоциация по майчино-фетална медицина, Асоциация на българските дули, Акушерски кабинет „Зебра“, Фондация „Макове за Мери“, Сдружение „Институт за акушерски изследвания“, активисти и журналисти  изразяват своето притеснение, че предвидените над 100 000 лева бюджет за извършване на тези дейности не само ще бъдат безсмислено похарчени, но и ще допринесат до компрометирането на тази толкова важна дейност. Считаме, че значително по-смислено би било тези средства да бъдат използвани за осигуряването на качествено обучение на специалисти в утвърдени европейски центрове или при вече действащите у нас сертифицирани специалисти, които така или иначе предоставят знанията си на своите колеги.


Дълбоко обезпокоени сме, че обществената поръчката в този си вид не само няма да постигне подбряване на пренаталната грижа, но крие потенциала да нанесе вреди вследствие на недостатъчно обучение и предоставяне на услуги от лекари, които нямат нужните познания. С настоящото писмо уведомяваме и финансиращия орган за това свое становище, тъй като вярваме, че публични средства, в това число и донорски такива, следва да се разходват за дейности с доказуем ефект за подобряване на качеството на живот на хората.С уважение:


Сдружение „Естествено“
Асоциация по майчино-фетална медицина
Асоциация на българските дули
Акушерски кабинет „Зебра“
Фондация „Макове за Мери“
Сдружение „Институт за акушерски изследвания“
Надежда Цекулова – журналист, активист, отличена с наградата „Човек на годината“ на БХК
Елена Кръстева – психолог, активист, председател на сдружение „Естествено“
Д-р Бояна Петкова – педиатър, активист, председател на  фондация „Макове за Мери“
Илона Нешкова – акушерка, активист
Йоана Станчева – акушерка, активист
Ралица Димитрова – активист
Адв. Даниела Фъртунова – адвокат, активист
Адв. Адела Качаунова – адвокат, активист
Мирослава Филипова – активист, член на Асоциация на българските дули
Надя Димитрова – активист, член на Асоциация на българските дули
Галя Нанева-Христозова – журналист, активист

За контакти:
Д-р Бояна Петкова          mobile: +359887846667;     e-mail: boyana.petkova@gmail.com
Д-р Виолета Стратиева     mobile: +359895535616;     e-mail: violeta_stratieva@yahoo.ca


11. януари 2017 г.
София