Международна инициатива в подкрепа на раждането Мама-и-Бебе (IMBCI)

Международната инициатива в подкрепа на раждането „Мама-и-Бебе” (IMBCI) произхожда от дейността на Международния Комитет на Коалицията за подобряване на услугите в сферата на майчиното здравеопазване (CIMS) и продължава в световен мащаб работата, започната през 1996 год. от Инициативата „Раждане, благосклонно към майката” на CIMS в САЩ, която се фокусира върху насърчаването на естественото раждане, избягването на ненужните интервенции и поддържането на кърменето.

Целта на инициативата от една страна е образователна - да насочи световното внимание към важността на преживяването на раждането от гледна точка на майката и върху научните доказателства, които показват преимуществата на грижите с фокус върху двойката Майка-Бебе: грижи, базирани на нормалната физиология на бременността, раждането и кърменето, както и на зачитането на индивидуалните нужди на жената. От друга страна целта е инструментална - да доведе до разбирането и практикуването на модела Майка-Бебе, фокусиран върху жената, с минимум интервенции, който подкрепя здравето и благосъстоянието на всички майки и бебета по време на бременността, раждането и кърменето.

Инициативата зачита правата на жените като човешки права и приема, че жените имат правото на информиран избор и на грижа за тях самите и техните бебета, основана на научни доказателства. Признава ефектите от родилните практики върху самочувствието на майката и кърменето, както и значението на продължението и последователността на грижите. Инициативата има възможността да промени практиките около раждането и кърменето по целия свят. В контекста на стресиращите проценти на майчина и детска смъртност Инициативата е зов за действие, който ще помогне да се постигнат Целите на хилядолетието, отнасящи се до качеството на грижите за майките и децата по целия свят.

10 стъпки към оптимални грижи в майчиното здравеопазване "Мама-и-бебе"

 

Презентация на инициативата