Сдружение "Естествено" е член на ENCA

Време: 
07/05/2009 - 13:00 - 10/05/2009 - 13:00
Място: 
Мадрид, Испания

Между 7 и 10 май 2009 г. в Мадрид, Испания се състоя 18-тата годишна среща на Европейската мрежа на асоциациации в подкрепа на естественото раждане (ENCA).

Какво е ENCA?

Европейската мрежа на асоциациации в подкрепа на естественото раждане (The European Network of Childbirth Associations) е създадена през 1993 г. във Франкфурт, Германия по инициатива на германската организация GfG. ENCA е мрежа от асоциации, които работят за подобряване на майчиното и детското здравеопазване в различни държави от Европа. Организациите, които се присъединяват към ENCA осъзнават необходимостта от разработване на стратегии за подобряване на условията за майките и бебетата през бременността, по време и след раждането в цяла Европа.

Във всички държави ENCA подкрепя:

  • Правата на жените
  • Раждане, ориентирано към семейството
  • Кърменето
  • Акушерски модел на грижи

През 1986 г. Световната здравна организация публикува списък от препоръки за адекватното използване на технологиите по време на раждането. Въпреки това майчиното здравеопазване в Европа все още се базира изключително върху медицинската гледна точка.

Членовете на ENCA

Мрежата обхваща асоциации от 17 държави:
•    Великобритания
•    Франция
•    Германия
•    Австрия
•    Холандия
•    Швейцария
•    Люксембург
•    Италия
•    Испания
•    Португалия
•    Чехия
•    Гърция
•    Унгария
•    Полша
•    Словакия
•    Босна и Херцеговина
вече и
•    България

Представителите на ЕNCA се срещат всяка година и непрекъснато поддържат връзка помежду с цел разработване на стратегии, обмяна на опит, взаимопомощ и подкрепа. ENCA помага за събирането и усвояването на информация за най-добрите практики от различните държави, организира конференции и други събития. Всеки представител на ENCA е отговорен за предаването на информацията на заинтересовани организации в неговата държава.

На 18-тата годишна среща на ENCA, която се състоя в Мадрид, се събраха представители от 10 европейски държави и за първи път имаше представители от България. Всеки от членовете представи доклад за текущата ситуация в държавата му, статистики и отчет за дейността на организацията му. Взеха се решения за съвместните дейности и инициатива на членовете на ENCA през предстоящата година. На тази среща Сдружение “Естествено” офиациално се присъедини към мрежата. Следващата годишна среща на ENCA ще се състои в София през май 2010 г.