Моето активно раждане - увод

Не винаги активно раждане означава напълно естествено – понякога намесата на медицината е наложителна. Разликата се състои в това, че при активното раждане жената е главно действащо лице. Тя е добре подготвена и има активна роля при избора на обстоятелствата, при които иска да роди - процедури, които ще й бъдат направени, подходяща атмосфера, присъстващи лица. Раждащата жена има свобода на движение през цялото време. Освен това тя получава непрекъсната подкрепа от близките и от обгрижващият персонал - не се прилагат рутинни интервенции и се зачита се индивидуалността на всяка жена и на всяко новородено дете.

В тази рубрика ви представяме разкази за именно такива раждания. Всички разкази са много различни, но има нещо което ги свърза – тези майки съзнателно избират естественото раждане като най-доброто за тях и бебетата им, участват активно в процеса на раждането и са готови да поемат отговорността за решенията си.

Ако и вие сте от тези майки и искате да споделете с нас историята на своето раждане, пишете ни на info@estestveno.com!