Колко е лесно да събираме боклука си разделно

Мария Хлебарова

Разделното събиране на отпадъци вече не е нова тема. На много места виждаме цветни контейнери, където трябва да изхвърляме боклука си разделно. Може би някои от нас са станали и свидетели на ограмотяващи кампании по въпроса. Дали от липса на достатъчно информация, дали от скептицизъм, дали и от двете, но е факт, че хората, които използват тази система за събиране на отпадъци, са все още малко.

Затова ми се искаше да споделя своя опит. Искаше ми се да ви разкажа, как аз събирам своя боклук разделно. Целта ми беше да покажа, защо е важно за мен и колко малко усилия трябват. Всъщност всичко е въпрос на навик.

Какво представлява разделното събиране?

По дефиниция това е система за "събиране и разделяне на материали от отпадъци и последващи операции с цел производство на пазарни стоки." (това определение е дадено от Британското правителство). Или по-простичко казано, събираме различните опаковки - пластмасови, хартиени, метални и стъклени, с цел тяхната преработка и превръщането им в нови продукти или в енергия за производство. 

Какъв е пътят на отпадъците?

Първо изхвърляме опаковките в съответния цветен контейнер. От там съдържанието им се транспортира до заводите за преработка на стъкло, метал, хартия или пластмаса или до т.нар. инсинератор, където се изгарят. Така след преработката се получава или енергия за производството на нови продукти или суровина. От това следва, че новата стока трябва да е с по-ниска цена, тъй като рециклирането води до по-ниска консумация на енергия, както и до поевтиняване на суровината. От това се облагодетелстват както производителя, т.е. бизнеса, така и потребителя, т.е. ние.

Къде се изхвърлят отпадъците разделно?

Най-общо контейнерите биват два типа – трицветни и двуцветни. Трицветната система действа по следния начин:

ХАРТИЯ

Синият контейнер е за отпадъци от хартия. В него събираме:

 • всякакви видове кашони и опаковки от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки, дрехи
 • опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване
 • амбалаж
 • тетрадки
 • хартия за принтери
 • книги, вестници, списания
 • кори от яйца

ПЛАСТМАСА И МЕТАЛ

Жълтият контейнер е за отпадъците от пластмаса и метал. Това са:

 • фолио
 • всякакви кутии и тарелки от хранителни, козметични продукти и битова химия
 • кофички от кисело мляко
 • пластмасови бутилки от всякакви напитки
 • бутилки и туби от миещи и почистващи препарати
 • флакони от козметични и лекарствени продукти
 • кенове от напитки
 • консервни кутии
 • метални спрей-флакони от козметични продукти
 • метално фолио
 • всякакви видове капачки

СТЪКЛО

Зеленият контейнер е предназначен за стъкло. Там изхвърляме всички стъклени бутилки, шишенца и буркани или по-общо казано - всички стъклени опаковки от хранителната и козметичната индустрия, както и от битовата химия.

Двуцветната система е малко по-различна: жълтият контейнер е за пластмаса, хартия и метал, зеленият контейнер е отново само за стъкло.

Може би ви е направило впечатление, че става въпрос само за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Това уточнение е изключително важно, когато подбираме отпадъците и решаваме, кое къде да изхвърлим.

Как аз събирам разделно боклука си?

Вече две години събирам боклука си разделно. Мога да ви уверя, че е изключително лесно и не ми отнема никакво време или усилия.
В нашия квартал имаме двуцветна система на събиране, т.е. жълтият контейнер е за метал, пластмаса и хартия, а зеленият – за стъкло. Балконът съм определила за местенцето, където събирам отпадъците. Тъй като пазарувам от голяма верига магазин за хранителни стоки, използвам техните органични торби. В едната събирам буркани и бутилки, на които предварително съм махнала етикетите, в другата – всички хартиени, пластмасови и метални опаковки. Когато се напълнят просто имам предвид, когато излизаме с автомобила да ги изхвърлим, минавайки покрай специализираните контейнери.

Относно опаковките бих искала да обърна внимание върху следното:

 • В контейнерите за хартия не се изхвърлят опаковки, които са вече силно замърсени като например салфетки, кутии от пица и т.н.
 • Преди да се изхвърлят опаковките, в които се е съхранявала храна, трябва да се измият. Като пример ще дам кофичките от кисело мляко.
 • Не се изхвърлят санитаро-хигиенни продукти, строителни препарати и материали ( например лепила, тапети).

Що се отнася до изхвърлянето на батерии и всякакъв тип технологични джаджи, това го правя на следните места:

 • батерии и мобилни телефони - в магазините на Глобул
 • техника – връщам я в специализирани магазини като Техномаркет

Защо събирам боклука си разделно?

Аз го правя заради себе си – от егоизъм. Подбудите ми са чисто прагматични:

 • Продуктите, които купувам, ще имат по-ниска цена поради оползотворяването на събраните разделно от мен отпадъци.
 • Рано или късно и в България ще се въведат данъчни облекчения за домакинствата, които събират отпадъците разделно.
 • Индиректно спестявам енергия, което неминуемо би  ни предпазило от различни режими на потребление.
 • Подсигурявам бъдещето на детето си.
 • Боря се срещу глобалното затопляне.
 • Искам да продължа да се радвам на природата.
 • Чувствам удовлетворение от действията си, знаейки че давам своя принос.
 • Чувствам се значима, осъзнавайки че и от мен зависи промяната.

Коментари

Случайно някой да знае ако в

Случайно някой да знае ако в София изхвърля боклука си разделно, как ще бъде прибран от сметосъбиращите фирми - отделно или накуп? И как ще бъде обработен впоследствие?

Разделно събиране

Привет!
Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки са Екопак, Екобулпак, Репак, Булекопак, Рекопак и Импакт Корпорейшън. Всяка една от тях има различен начин на събиране на отпадъците от опаковки, т.е. дали имат трицветна иили двуцветна система на контейнери. Съответно и транспортирането на оптадъците е различно.
Но иначе най-общо пътя на отпадъците, които събираме разделно е следния: те се транспортират до сепариращи депа, където се сортират, т.е. онова, което не може да се рециклира се отстранява. След това получената "суровина" се транспортира до съответния завод за преработка: дали ще е завод за рециклиране на стъкло, хартия, пластмаса и т.н. 
Надявам се да съм отговорила на въпроса, ако разбира се съм го разбрала правилно:-)